step6

  Page 6 of 7

  Sənədlər

  Aşağıda qeyd olunan sənədlərin skan olunmuş sürətləri PDF formatda yüklənilir.

  * Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Qeyri-Kommersiya Qurumlarının Dövlət Reyestrindən çıxarışın surəti

  PDF formatında max 3 MB

  * Gənclər təşkilatının dövlət qeydiyyatına alınması barədə şəhadətnamənin surəti

  PDF formatında max 3 MB

  * Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydə alınmış Nizamnamənin surəti

  PDF formatında max 3 MB