step4

  Page 4 of 7

  Təşkİlatın İnsan resursları haqqında məlumat

  Təşkilatın daimi fəaliyyət göstərən işçi heyəti

  * Daimi olaraq təşkilatdan məvacib alan və tam iş günü işləyən işçilər haqqında məlumat

  Layihələr müddətində fəaliyyət göstərən işçilərin sayı

  * Maliyyələşdirilən layihələr çərçivəsində əmək və ya xidməti müqavilə əsasında işləyən işçilər haqqında məlumat

  Təşkilatda fəaliyyət göstərən könüllülər

  * Təşkilatın və ya layihənin işlərininin görülməsi üçün cəlb edilən, əmək haqqı ödənilməyən, tam gün və ya xüsusi qrafiklə fəaliyyət göstərən şəxslər haqqında məlumat

  [cf7mls_step cf7mls_step-1 "Növbəti" ""]Step 2[cf7mls_step cf7mls_step-2 "Back" "Step 2"]