step3

    Page 3 of 7

    Təşkİlatın texnİkİ resursları haqqında məlumat

    Təşkilatın balansında və ya istifadəsində olan resurslar, mal və materiallar

    * Təşkilatın daimi fəaliyyət göstərən ofisi varmı?

    [cf7mls_step cf7mls_step-1 "Növbəti" ""]Step 2[cf7mls_step cf7mls_step-2 "Back" "Step 2"]