step2

  Page 2 of 7

  Təşkİlatın təsİsçİlərİ

  * SAA

  * Təvəllüdü

  * Telefonu (mob.)

  * Email ünvanı

  * Əlavə et

  Təşkİlatın İcra orqanlarının tərkİbİ

  * SAA

  * Təşkilatda vəzifəsi

  * Təvəllüdü

  * Telefonu (mob.)

  * Email ünvanı

  * Əlavə et

  Təşkİlatın nəzarət-təftİş komİssİyasının Üzvlərİ

  * SAA

  * Təvəllüdü

  * Telefonu (mob.)

  * Email ünvanı

  Təşkİlatın sədrİ haqqında məlumat

  Hazırda təşkilatın qanuni təmsilçisi olan şəxs

  * SAA

  * Təvəllüdü

  * Telefonu (mob.)

  * Email ünvanı

  * İş nömrəsi

  Facebook

  İnstagram

  Twitter

  * Təşkilatın rəhbəri vəzifəsinə seçildiyi tarix

  * Təşkilat rəhbəri olaraq səlahiyyət müddəti

  Təşkilat sədrinin daimi iş yeri

  * Təşkilat sədrinin CV-si

  Əlaqələndİrİcİ şəxs haqqında məlumat

  Təşkilatın sədri olmadığı halda təşkilatın işlərindən məsul olan və lazım olduğu halda bütün sualları cavablandıra bilən şəxs

  * SAA

  * Təvəllüdü

  * Təhsili

  Facebook

  İnstagram

  Twitter