Naxçıvan Muxtar Respublİkasının Gənclər Fondunda Vətəndaşların Qəbulu