GƏNCLƏR TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN İMKANLAR

son tədbİrlər
09 Jun: Ağbulaq Kənd Turİzm-İstİrahət Bölgəsİnə ekskursİya

Tələbələrİn Ağbulaq Kənd Turİzm-İstİrahət Bölgəsİnə ekskursİyası Gənclər Fondunun dəstəyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatının təşkilatçılığı ilə ölkənin digər regionlarından…