ELEKTRON XİDMƏT

Fİzİkİ şəxs qeydİyyatı

Gənclərin qeydiyyat formasını doldurduqdan sonra 24 saat ərzində təsdiqlənir.Qeydiyyat yalnız 16-29 yaş aralığında olan gənclər üçündür.

Gənclər TəşkİLatlarının qeydİyyatı

Gənclərin qeydiyyat formasını doldurduqdan sonra 7 iş günü ərzində təsdiqlənir.

KÖNÜLLÜ OL !

Könüllü ol qeydiyyat formasını doldurduqdan sonra 2 iş günü ərzində təsdiqlənir. Yalnız məlumatları doğru olan könüllülərin qeydiyyatı təsdiqlənir.